Скалната църква при с. Михалич, област Хасково
Скалната църква при село Михалич е паметник на културата от национално значение. Тя е единствената в България с уникална триконхална форма. Издълбана е във варовиков масив в местността Айпандо на около 1,5 км от с. Михалич. Коридор с четиринайсет изсечени в скалата стъпала отвежда поклонника дълбоко надолу в наоса. Входът е широк 4 и висок 5 м. Непосредствено над него, в скалата са оформени три плитки полуцилиндрични ниши. С тях древните майстори са искали да наподобят прозорците над входовете на градените църкви. Две подобни, но по-малки ниши, има и върху стените на коридора. Три конхи оформят пространство с форма на кръст. В дъното на източната абсида е изграден подиум – олтар от каменни плочи. В ъглите между централната и страничните конхи строителите са оформили по една триъгълна ниша. Те имитират полуколони или пиластри, носещи купола. По стените са изсечени кръстове. С уникалната си архитектура и внушителни размери, скалната църква при с. Михалич е един от най-интересните християнски паметници по българските земи.Ирко Петров - археолог
Към поета – Иван Вазов
Искаш ли да нямаш в назизавистници и врази?Мир желаеш ли? Тогазибъди малък и пълзи. Бъди низък, бъди сложен,бъди като други сляп, като червека нищожен и като мухата слаб. Завистта не ще те види и пред нейната злина твойта слабост ще ти биде най-добрата здравина.Но речеш ли да се вдигнеш из праха ти бодър, смел, но речеш ли ти да стигнеш някоя по-горна цел – о, тогава недоволни, разбудени с яд свиреп, всичките инстинкти долни ще въстанат срещу теб. Ръка братска, непритворна няма кой да ти простре, дума жежка, животворна няма тебе да те сгрей. И покритите омрази, злоби, зависти, вражди ще да кипнат, ах, тогази глухо не в едни гърди. Тия хора не прощават благородний ти напор, всякой твой успех и слава взимат го за свой позор. И духа ти да оборят, стрелят хули, яд и смях, дор нещастен да те сторят и нищожен като тях.Ти, поете млад, свенливи, смелост имай, не се бой, и над всички страсти диви по-високо днеска стой! Всичко, що те мъчи, пъне, тебе прави чест сега, розата, що няма тръне, няма тя и миризма. Знай, че тоз светлик небесен, що го господ в теб тури, никой людски удар бесен днес не може го затри!Срещу твойто име честно те налитат... Ти мечтайш... Тяхното е теб безвестно – нито искай да го знайш! Пей! Това се даде тебе, други нека да ръмжът... Всякой има своя жребий, свойто място във светът. Орел фърка в небесата, славей търси пролетта, бухал бяга в тъмнината, а свинята във калта!
Хасковският затвор
Хасковският затвор е построен в края на XIX век за нуждите на затворническото дело в града и региона. Затворническият комплекс разполагал със следствен двор с килии за арестуваните, които не са получили още присъди. В комплексът е имало също така и наказателен двор с килии, в които осъдени излежавали присъдите си и женски двор с килии за осъдените жени. Освен това е имало перално помещение, параклис и други стопански постройки. В периода 1923-1944 г. се използва за политически затворници. Затворът е действащ до 50-те години на XX век. През 70-те години е обявен за паметник на културата. След това наказателния и женския двор с прилежащите килии е предоставен на тогавашния окръжен музей в град Хасково. До 1990 година там е имало експозиция на Регионален исторически музей – Хасково.В края на 2011 година на община Хасково бяха дадени 5 дка военни имоти, в които е и старият затвор. Състоянието му в момента е печално! Община Хасково търси финансиране, за да бъде реставриран и превърнат в музей.Хасковският затвор - Фотогалерия 
За завистта – Елин Пелин
В началото на миналия век Пенчо Славейков бил Директор на Народната библиотека, а Елин Пелин – служител в библиотеката. И става една история, която е конкретният повод Елин Пелин да изрече думите, които във времето заживяват като едва ли не фолклорна сентенция. „Веднъж разсилните в Народната библиотека – пише в спомените си лично Елин Пелин ¬– като излизахме за обед, ми казаха: – А бе, господин Елин Пелин, тук имаше едно писмо за вас, в пощата... Тук писмо, там писмо, няма го никакво това писмо... Мене ми дойде на ума нещо, върнах се бързо от къщи, докато Пенчо Славейков не беше в кабинета си, влязох, разтърсих му коша и намерих това писмо до мен, разкъсано на ей такива малки парченца от този Пенчо Славейков, когото почитах, към когото имах страхопочитание и от когото исках да ми каже нещо хубаво като какъв писател съм... Виж какви хора! Той е голям поет, но до какви дребнавости може да стигне и един голям човек... Това е една характерна черта хем за Пенчо Славейков, хем за отношенията ни.” Аз лично само ще поясня, че писмото до Елин Пелин е било изпратено от едно голямо германско издателство и съдържало начално предложение за превеждане и издаване в Германия на един том с разкази на Елин Пелин. Прочитайки все пак за какво му пишат издателите от Германия, Елин Пелин изрича с горчива душевна болка:"АКО БЪЛГАРИЯ РОДИ ГЕНИЙ, ТО ТОВА ЩЕ БЪДЕ ГЕНИЯТ НА ЗАВИСТТА.” 
Църква Свети Димитър, Хасково
На 14 юли 1896 година се полагат основите на църквата „Свети Димитър” в Хасково. Строежът продължава две години и през есента на 1898, на Кръстовден (14 септември), храмът е осветен от Пловдивския митрополит Натанаил.Храмът „Свети Димитър” е граден с ломен камък и вар. Покривът е двускатен. Първоначално е имало и кубе, но през 1956 година – поради остаряване и невъзможност да бъде поправено – е срутено. Всички прозорци и врати в църквата завършват с арки. Иконостасът в най-високата си част над дверите е висок 6,32 м, а дължината му е цялата ширина на храма – 10 м.Всяка неделя от 10.30 ч. в църквата „Свети Димитър” се провежда и единственото неделно училище в Хасково. Целта на божиите служители е да възпитат у децата ценностите на православната вяра.…Светото писание – Евангелие от Йоана, глава 8:31. Иисус казваше на тези юдеи, които Му бяха повярвали: ако вие следвате учението Ми, тогава ще бъдете истински Мои ученици,32. и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.
Орлови скали, Хасковска област
Тракийската крепост от новожелязната епоха се намира в местността Орлови скали (Доган кая) на 3 км западно по права линия от центъра на село Сърница. Скалният комплекс е ансамбъл от интересни и величествени скали, някои от които достигат до 30 – 40 метра височина. Това е скален феномен, наподобяващ средновековен замък със здрави кули. Два скални откоса между скалите естествено защитават пространството от около 1,5 дка, допълнително преградено от крепостна стена от ломен камък, без спойка. Керамиката по повърхността е от втората половина на I хил. пр. Хр. Според сведенията, в района на Доган кая са намерени средновековни гробове. Преградната стена свързва двата скални масива описвайки дъга и осигурява защита от северозапад. На малък участък нападалите камъни са разчистени и може да се види частично запазен зид на височина около 1,2 метра. На около 10 метра пред долния скален масив се вижда вал от камъни – останки от стена. В самата скала дъждовната вода е изровила улей и вдлъбнатина. Възможно е между останките на стената и скалата да е имало водохранилище. В горната част на скалния масив има издълбана щерна. Сега тя може да се види само от алпинисти. Вероятно във вътрешното пространство е имало дървено скеле, осигурявало достъп до там. Мястото изобилства от натрошена груба и фина битова керамика. По скалите наоколо могат да се видят множество ниши.Многобройните трапецовидни ниши, които изпъстрят тукашните скали са безспорно дело на човешка ръка. Те се срещат само в Източните Родопи по долината на река Арда и нейните притоци. Дълбани са по меките варовици и вулкански скали, разположени по недостъпни места. По-рядко се срещат по-усамотени скали по планинските бърда. Разположени по единично или на по-малки или по-големи групи те се срещат на юг по долината на река Крумовица (Бургаз-дере) чак до Крумовград, в Момчилградско, Ардинско, Кърджалийско, а на север се виждат по горното течение на река Олу дере, в землищата на село Сърница и селата Йончево и Душката. По Арда те се виждат по скалите край село Вълче поле, при село Горно поле и Маджарово, край село Долно Черковище, при спирка Средна Арда, Железни врата и другаде. Местното турско население ги нарича „кованджици”, „кован-кая” или „коан-кая” (пчелници, пчелни камъни) или „дженевизи”, „дженевиз пенжури” (от Генуа – така турците наричат всички останки от Рим и Византия). Формата им е трапецовидна с дължина на долната страна от 40 до 60 см и на горната от 20 до 30 см. Високи са от 60 до 90 см. При основата дълбочината им е от 10-15 до 20 см. Задната стена е винаги корубесто извита към горната част на отвора. Разположени са по единично или на групи в редици, шахматно или без ред. Срещат се дори и легнали, в хоризонтално положение, но много рядко. Скалните ниши при село Долно Черковище са една от многобройните групи по долината на Арда. Най-голямо е струпването им по скалата Кован кая (над 80 на брой) и по отсрещната скала Саръ кая.
Паметникът на хасковските възрожденци, Хасково
Паметникът на хасковските възрожденци е един от най-красивите и представителни паметници в град Хасково. Намира се в централната част на града и представлява прекрасно допълнение към европейския облик на Хасково. Оригиналният монумент е дело на архитект Ангел Радев и на скулптора Господин Тонев – Гуспата. На северната стена на шестметровата гранитна колона са изписани имената на 72 възрожденци от град Хасково. На източната красива метална пластина са изобразени птица в полет, перо и първите букви от българската азбука, които представляват символ на книжовността и знанието. На южната страна е изписан кратък, но пропит с патриотизъм текст, който изразява признателността и благодарността на следващите поколения за приноса на хасковските възрожденци към европейската духовност.Паметникът на хасковските възрожденци бе открит при изключително тържествена обстановка от президента на Република България – Георги Първанов.
Тракийски култов комплекс край село Ангел войвода, област Хасково
Сред множеството мегалитни паметници около Хасково, тракийският култов комплекс край с. Ангел войвода заема особено място. Древното светилище – едно от най-големите в България, е със статут на паметник на културата от национално значение, но до момента не е проучвано (!?) чрез археологически разкопки и понастоящем популярността му е малка.Комплексът се намира върху скалист връх‚ известен под името Асара. По билото му е оставила следи мощна крепостна стена, а по скалите са издълбани над 50 (култови) ниши. При подхода към височината е оформен скален басейн с трапецовидна форма и заоблени ъгли – вероятно съоръжението е служило за жертвеник. В най-високата част, на три зъбера, са изсечени култови съоръжения. Върху най-източното е оформен гроб, до който водят пет стъпала. Едва ли някога ще разберем, дали това е гроб на реално съществувала личност или кенотаф (символичен гроб). В непосредствена близост, в подножието на скалата е врязан голям, неправилен четириъгълник, в центъра на който има полусферична вдлъбнатина. Възможно е той да символизира вратата (прехода) към отвъдното. Върховете на другите два зъбера са полуразрушени, поради което не може да се установи, дали и тук не е имало гробове, подобни на гореописания, или култови площадки, предназначени за ритуални действия.ФотогалерияПрочетете повече тукИрко Петров - археологП.П. Човек от селото може да ви разведе из светилището:Гюлтекин - 0888 819547
 
Пъзел
12.00 лв.
www.haskovo.com on Facebook
Начало | Забележителности | Как да отида там | Къде да отседна | Какво да видя | Къде да хапна | Галерия | Онлайн магазин | Е-картички | Уеб камера | Лов | За град Хасково | Монумент Богородица | Александровската гробница | Узунджовската църква | Перперикон | Светилището на Орфей | Гробници | Светилища | Крепости | Паметници | Църкви и манастири | Възрожденски къщи | Музеи | Галерии | Други | СПА туризъм | Винен туризъм | Селски туризъм | Приключенски туризъм | Риболов | Местна кухня | Културен живот | Природа и климат | Планини | Езера | Паркове | Спорт и забавления | Шопинг | Нощен живот | Хотели | Ресторанти | Полезни връзки | Често задавани въпроси | За нас | Контакти | Риболовен навигатор | Камбанарията | Приятели | Наблюдение на птици | Орнитоложки туризъм | Природозащитни дейности | Спортни клубове | Конферентен туризъм | Тракийската култура | Най-високият пилон с националния флаг в България | Любопитни факти | Общинска спортна база | Почивни бази | Димитровградският пазар | Творци | Спортисти | Учени | Дентален туризъм | Зъболекари в Хасково | Зъболекари в Димитровград | Зъболекари в Свиленград | Зъболекари в Харманли | Зъболекари в Тополовград | Зъболекари в Ивайловград | Зъболекари в Любимец | Зъболекари в селата | Реки |
Created by 123.bg
Design by StudioUnico